Hyttene i Jordal

 

Hyttene i Jordal

 

Hyttene her er lokalisert i Jordal, ca 7,5 km frå Mundal, sentrum i Fjærland