Hyttene på Homrane

 

Hyttene her er lokalisert på Homrane, som ligger 1,5 km fra Mundal, sentrum i Fjærland