Hyttene i Jordal


Hyttene i Jordal


Hyttene her er lokalisert i Jordal, ca 7,5 km frå Mundal, sentrum i Fjærland

På kartet under ser man Jordal markert med en rød pin: